Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Förvaring av växthus innan montering

Här får du som köpt växthus viktig information om förvaring av delar till ett växthus före montering.

Växthusstomme

Olackerad: Aluminiumstommen skall emballeras av och förvaras torrt med god luftcirkulation och skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering.

Lackerad: Förvaras torrt med god luftcirkulation och skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering.

Kanalplast

Kanalplast skall skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering. Det kan alstras hög värme i kanalplasten när den förvaras i bunt vilket kan vara skadligt. Exempelvis kan skyddsplasten bli svår att avlägsna.

Glas

Glas till växthus ska förvaras torrt, stående och måste säkras så att den inte kan välta under lagringstiden. Om man inte kan förvara hela glaslådan i ett torrt utrymme, så måste man öppna den och flytta glas för glas till ett torrt utrymme. Använd om möjligt en glaslyftare.Förvaring av växthuset

Om du inte monterar växthuset direkt så ska du tänka på dessa saker under förvaringen.


Skötsel av växthuset

Underhåll växthuset på rätt sätt så att växthuset håller sig fint länge och för att garantier ska gälla!


Vinter- och stormsäkra växthuset

Förbered ditt växthus för bistrare tider!


Odla mera!

Se alla våra smarta tillbehör för odling här!