Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Vinter- och stormsäkra ditt växthus

När hösten kommer och vintern knackar på dörren är det dags att förbereda sitt växthus för den kalla årstiden. Med några enkla åtgärder skyddar du ditt växthus och minimerar risken för skador.

Skydda växthuset från att skadas av snö och blåst med några enkla åtgärder

Kolla hängrännorna
Börja med att kolla så att hängrännorna på växthuset inte är fulla med löv. Ta i så fall bort löven och det som ligger i rännan. Ta fram en slang och spola igenom stuprören och försäkra dig om att det inte fastnat en massa löv som stoppar upp och suger till sig vattnet. Då kan rören i värsta fall frostsprängas om det blir minusgrader.

Stormsäkra
Spänn alla muttrar som växthuset är monterat med. När det blåser blir det en liten vibration i växthuset som i värsta fall gör att muttrarna inte längre är så spända som man kan förvänta sig att de ska vara. Det viktigaste av allt är att stagen i taket som går diagonalt är spända och inte har släppt. Dessa drar in hela gaveln på växthuset och gör så att det blir stabilt. Skulle dessa bli slappa så sätter nocken sig, och buktar neråt, inåt. Då får man en hängande nock och ett växthus som läcker in vatten.

Ta in kolven
Ta även in kolven på de automatiska fönsteröppnarna. Dessa kan i annat fall frysa sönder under kyligare dagar. Det finns olika öppnare att välja mellan. Vissa klarar av att vara ute på vintern, medans andra inte gör det - kolla vad som gäller för din modell.

Stormsäkra ditt växthus
Det är viktigt att man även stormsäkrar växthuset. Det gör man genom att ta ett kraftigt band eller strips och låser öppnarna så att de inte kan tvingas upp av stormar. Så länge dörrar och fönster är stängda och huset är tätt, så klarar växthusen mycket kraftig vind. Om dörrar eller fönster öppnas, som om ett glas går sönder eller det är en dörr eller ett fönster som blåser upp, så finns det en risk att det blir ett övertryck i växthuset och rutor trycks ut.

Stora mängder snö
Bor man där det faller stora mängder snö på vintern kan det vara en idé att sätta en stolpe från golv till nock som gör att nocken inte kan sätta sig om det blir tungt på taket. Det är samtidigt jätteviktigt att se till att man inte har snö på växthustaken. Konstruktionen är inte gjord för att klara snötyngd. Så sätter du ett stag får ni ändå inte missa att ta bort snön från taket. 

Checklista vinter- och stormsäkra växthuset

 • Lås och säkra dörrarna, så de inte kan öppnas av vind.
 • Säkra takluckorna i stängt läge med exempelvis buntband.
 • Automatiska fönsteröppnare
  - Bayliss – Avlägsna stopp/justeringshylsan.
  - Ventomax – Skruva av cylinderkolven och förvara den frostfritt.
  - Optivent - Skruva av cylinderkolven och förvara den frostfritt.
 • Snö på taket skall tas bort.
 • Glas – Kontrollera så att de är hela.
 • Efterspänn monteringsskruvarna.
 • Profiler – Gör en noggrann tillsyn så de är hela och är monterade enligt monteringsanvisning.