Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Grund till växthus

Här ger vi några råd om hur du gör markarbetet (isolerad grund/ oisolerad grund) innan du bygger växthuset.

Isolerad grund

Vill du hålla plusgrader året runt i ditt växthus, bör du bygga en isolerad grund och helst även markisolerad för att spara uppvärmningskostnader.

 1. Innan du börjar bygga kontrollera måtten i monteringsanvisningen. Använd inte katalogens mått. Markera ut platsen för växthuset och mät diagonalerna så att de har samma mått för att få räta vinklar. Gräv sedan en grop, ca 80 cm, runt hela växthuset.
 2. Det är praktiskt att ha både el och vatten i växthuset. Dra in elkabel och vattenledning innan du börjar bygga grunden. Använd värme kabel för frostskydd.
 3. Därefter fyller du i 5-10 cm makadam och murar upp med lecablock. Stick ner 5 cm frigolitskivor på utsidan av grunden.
 4. Lägg sedan ut 5-10 cm frigolit ovanpå ett lager av ca 5 cm grus. Fyll på med ytterligare ca 10 cm grus ovanpå frigoliten.
 5. Jämna av gruset och fyll eventuellt på mer grus innan du lägger golvet, som kan bestå av marksten eller cementplattor.
 6. Lägg gärna plattor/ marksten även utanför grunden. Det är både snyggt och praktiskt, framförallt om du har gräsmatta runtomkring.
 7. Växthuset förankrar du i grunden med hjälp av expanderbult och vinkeljärn som kan tillverkas av sockelns nedgjutningsjärn.

Oisolerad grund

Det finns många sätt att bygga en grund. Här ger vi några råd om hur du kan göra markarbetet innan du bygger växthuset.

 1. Det enklaste sättet är att gjuta fast sockeln i plintar så som vi visar på denna sida. Börja med att gräva bort matjorden. Det är individuellt hur mycket du behöver gräva ur och hur tjockt lager makadam du behöver, beroende på hur marken ser ut hos dig.
 2. Plintarna bör dock grävas ned till tjälfritt djup (i regel 60–80 cm) för att undvika förskjutningar i konstruktionen under vintern. Gräv bort all matjord och fyll på med makadam. Spara ca 20 cm till stenmjöl eller grus, se steg 3.
 3. Lägg en fiberduk på makadammen.
 4. Fyll på med stenmjöl eller grus ca 20 cm.
 5. Montera ihop sockeln och placera nedgjutningsjärnen i hålen. Gjut plintar, väg av och diagonalmät.
 6. Jämna ut och fyll eventuellt på mer stenmjöl/grus.
 7. Montera sedan växthuset.
 8. Isolerplastskivorna monteras på växthusstommen.
 9. Nu är det klart för läggning av marksten.