Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Skötselråd för uterumstak och stomme

Här ger vi tips och råd på hur du bäst tar hand om ditt uterumstak och stomme samt vad som är bra att tänka på.

Kanalplasttak

Regelbunden rengöring rekommenderas för att förlänga livslängden på ditt kanalplasttak. För allmän rengöring rekommenderas att följande instruktioner efterföljs.

Gör så här:

 • Spola av plattan med vatten.
 • Tvätta plattan med en lösning av mild tvål eller diskmedel/rengöringsmedel och ljummet vatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att avlägsna smuts.
 • Spola med kallt vatten och torka med en mjuk trasa för att förhindra vattenfläckar.
 • På större ytor kan du använda en högtryckstvätt. Var återhållsam med att använda tillsatser i vattnet.
 • Rensa hängrännor/stuprör från löv och annat skräp.


Vinter:

 • Var noga med att ta bort snö och is från uterumstaket samt håll hängrännor, stuprör och profiler fria från is och snö. Påfrysning kan bl. a. innebära att expanderande is lyfter delar av takbeläggningen med läckage som följd samt risk för frostsprängning av rännor och stuprör.
 • Montera termostatutrustad värmekabel i hängränna och stuprör för att förhindra isbildning och risk för vattenläckage. Information om Willab Gardens värmekabel hittar du på vår hemsida eller genom någon av uterumssäljarna.
 • OBS! Tänk på att inte stå på kanaltakskivorna när du arbetar på taket. Lägg ut något som fördelar tyngden, till exempel en planka eller en stege, tvärs över takreglarna.

Plåttak

 • Ett plåttak hålls till största del rent och fritt från smuts genom att det sköljs av regnet.
 • Löv och kvistar kan fastna i vinklar och bör rensas från dessa årligen.
 • Om taket behöver tvättas görs detta lämpligen med en mjuk borste och varmt vatten.
 • Högtryckstvätt kan användas under förutsättning att man inte använder för högt tryck. 

  Alla skador som går igenom ytskiktet bör omedelbart målas med bättringsfärg på det skadade stället. 


Glastak

Regelbunden och rätt utförd rengöring med passande rengöringsmedel rekommenderas för att förlänga livslängden på ditt glastak.

 • Glaskassetterna rengörs som vanligt glas.
 • Använd vanliga fönstertvättmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa.
 • Rödsprit eller aceton löser vissa föroreningar. Sidol, Häxan, Brilla eller annat skonsamt putsmedel kan plocka bort andra föroreningar. Putsmedlet tvättas bort med rödsprit. Tvätta sedan glaset på vanligt sätt. 
 • Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts. 
 • Rensa hängrännor/stuprör för löv och annat skräp. 

  Aluminiumprofiler
 • Använd mild såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten räcker för att rengöra profiler.  


Grund

Låt grunden torka ut!
Det tar ca 4-5 månader för grunden att torka ut så mycket att det är lämpligt att lägga in det slutliga golvet. Har du valt klinkergolv kan detta läggas något tidigare. Det går utmärkt att montera uterummet på plattan redan efter några dygn. OBS! Tänk på att plattan kommer att avge fukt under lång tid och det kan orsaka kondens på fönster och tak.