Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

#YESWG

Vi älskar varje gång vi ser våra produkter på sociala medier och ibland kan vi begära att dela dessa bilder / filmer i våra kanaler. Bilderna publiceras främst på relaterade sidor på vår webbplats för att ge andra kunder en inblick i hur produkten kan se ut i en hemmiljö. De kan i vissa fall också publiceras i någon av våra andra kanaler/medier t.ex. Instagram, Facebook, nyhetsbrev, broschyrer, annonser eller i någon av våra butiker.

GENOM ATT SVARA PÅ VÅR BEGÄRAN MED HASHTAGGEN #YESWG GODKÄNNER DU FÖLJANDE:

Du tillhandahåller Willab Garden, en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens för att använda bilder du har svarat med #Yeswg, nedan kallad ”bild”, i deras marknadsföring och / eller reklam, inklusive flöden på webbplatsen, nyhetsbrev, sociala medier, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringsändamål.

Du intygar härmed att (i) du äger alla dina rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillstånd från någon person som visas i dina bilder att överföra rättigheterna här, och (iii) användning av dina bilder av Willab Garden inte bryter mot tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag.

Härmed frigör du Willab Garden från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och för de immateriella rättigheterna för de som är förknippade med ovan beskrivna användningar. Du frigör och samtycker till att hålla Willab Garden och alla personer som agerar för Willab Garden från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Du kan alltid kontakta oss när det gäller sekretess och dataskydd genom att kontakta oss på: info@willabgraden.se