Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Klimatsmarta leveranser

Willab Gardens produkter består till största delen av trä, aluminium, glas och plast. Material som i många fall framställs genom energi- och resurskrävande processer och sedan används i vår tillverkningsprocess. Att frakta dem hem till dig utan att skadas är ytterligare ett viktigt steg för att lämna så lite avtryck på miljön som vi kan. För att minska våra utsläpp jobbar vi med att optimera godsets transportsträckor så långt det är möjligt. Det är också viktigt att varorna vi levererar är kompletta och utan fel, så att vi inte behöver köra samma sträcka en gång till. Ju färre lastbilar vi kör ut på vägarna och ju kortare sträcka de kör – desto bättre för miljön.

En leverans påväg till våra kunder

För att optimera transporterna arbetar vi med avancerade system i ett tätt samarbete med åkerier för att kunna fylla varje lastbil maximalt med ett så kallat slingbilsupplägg. Vi anlitar stora åkerier som kör trafiksäkert, klimatsmart, har goda arbetsvillkor samt arbetar med att minska sina utsläpp genom sina miljömål.

En av våra lastbilar packade på ett klimatsmart sätt

Varje order hos Willab Garden ruttläggs enligt ett postnummersystem och blir tilldelad en viss körslinga. När en slinga blivit fullbokad läggs alla stopp in i en karta som sedan genererar kortaste körvägen och skickas över till chaufförens utrustning.

Våra medarbetare i en av våra många eltruckar

När ditt uterum eller växthus är färdigt packas och emballeras det i vårt eget lager. Det lastas sedan med hjälp av eltruckar upp på lastbilens flak för att följa slingans ordning. Allt för att öka effektiviteten när godset levereras ut till dig. Chaufförerna har en stor vana vid att både köra och lasta av vårt gods, som är ganska känsligt, vilket minimerar skador och ger därmed färre retur. Slingbilsupplägget har dessutom gjort att vi kan ta upp returer längs sträckan ifall det skulle förekomma.