Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Älska ditt trädgårdsrum länge

Att göra medvetna miljöval i vardagen som att panta, källsortera och återvinna har blivit en självklarhet för oss i Norden. I internationellt sammanhang lyfts vi ofta som ett av föregångsländerna, men när det kommer till vår konsumtion ligger vi alldeles för högt när det gäller att konsumera mer än vad planeten klarar av. Allt vi köper har en negativ påverkan på jordens resurser och för att nå FN:s mål om en hållbar konsumtion och produktion behöver vi förändra vårt beteende radikalt. Vi behöver tänka på hur mycket och vad vi konsumerar.

En flicka framför ett uterum med sadeltak

För att minimera resursslöseriet kan man:

  • Använda produkten länge
  • Använda produkten ofta
  • Reparera om produkten går sönder
  • När man inte har användning för produkten själv längre – låt den leva vidare hos någon annan
  • Återvinna om produkten blivit obrukbar
Ett vacker uterum fasadmontert i ett återbrukar skjul

Willab Gardens fokus är att designa produkter som produceras resurssnålare, håller längre och som kan repareras, återbrukas och materialåtervinnas. Eftersom vi vet att våra produkter har en lång livslängd lämnar vi upp till 10 års garanti på våra investeringsvaror, men de flesta uterum och växthus har en mycket längre livstid än så.

Två busiga barn framför ett växthus

Vårt fokus riktar sig också mot dig som nöjd kund. Att kunna designa i rätt mått, välja färger och i just din stil ökar kundnöjdheten och bidrar till ett bättre underhåll och skötsel av ditt nya trädgårdsrum vilket i sig ökar livslängden än mer. Vår kunniga personal finns där för dig även efter ditt köp för att kunna svara på frågor och rådge till det bästa resultatet av din investering. Vi vill att du ska älska ditt trädgårdsrum ännu längre.