• Fri frakt i hela Sverige
 • Nordens största utbud av uterum och växthus
 • Jämför oss! Kvalitet och pris

Varukorg  Maila varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK

vaxthusforsakring_sv

Finns bara hos Willab Garden

Willab Garden har i samarbete med försäkringsbolaget Solid skapat en unik försäkring för växthus. Försäkringen gäller endast för Juliana och Euro-Serre växthus som säljs av Willab Garden med ett värde upp till 70 000:–. Du tecknar försäkringen hos oss i samband med ditt växthusköp.

Willab Garden säljer växthus av hög kvalitet och lämnar 12 års garanti, men det kan finnas tillfällen då det kan kännas tryggt med en försäkring. I de flesta fall täcker nämligen inte den vanliga villaförsäkringen växthus. Hos vissa försäkringsbolag kan du mot en tilläggspremie försäkra växthuset men i många försäkringsbolag är växthus undantagna.

Sammanfattning av försäkringsvillkor:

 • Försäkringen täcker skador över 800:- till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakade av naturens yttre påverkan som inte omfattas av garanti.
 • Gäller även stöld av växthus.
 • Försäkringspremien omfattar 12 månader med möjlighet till förlängning.
 • Vid skada utgår ingen självrisk.
 • Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej.
 • Skada ersätts med reservdelar eller nytt växthus upp till det ursprungliga värdet på växthuset.
 • Täcker inte skador orsakade av växthus(följdskador)

Växthusförsäkring tabell

Fullständiga villkor, 2006-02-01, SWT01

1. Om försäkringen

Försäkringen gäller för växthusets ägare. Vid ägarbyte gäller denna försäkring för växthusets nye ägare med automatik i 14 dagar efter dag för ägarbyte. Därefter gäller försäkringen endast om anmälan har gjorts till, samt godkänts av SOLID inom denna tid. Försäkringstiden framgår av ditt försäkringsbevis.

SOLID har rätt att säga upp försäkringen efter slutreglerad skada. I detta fall, liksom i det fall försäkringstagaren säger upp försäkringen innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen.

I det fall försäkrat växthus skadas och därför ersätts med nytt (totalskada), upphör försäkringen att gälla.

2. Försäkringens omfattning

Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse till följd av naturens yttre påverkan på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte ersätts enligt produktgaranti eller faller under säljarens felansvar enligt konsumentköplagen. Med skada menas även stöld dock ej förlust.

Försäkringen ersätter dock inte:

 • - Skador orsakade av försäkrat växthus (följdskador)
 • - Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av växthusen om inte denna betingas av en ersättningsbar skada
 • - Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad växthuset användbarhet
 • - Skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter
 • - Skador som ersätts av andra försäkringar
 • - Repor som uppstått vid dagligt bruk och allmänt slitage
 • - Skador som uppstår på annat vis än genom naturens yttre påverkan
 • - Skador där ersättningsbeloppet ej överstiger 800 kr

3. Aktsamhetskrav

Det försäkrade objektet skall handhas så att skada kan undvikas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts medför detta minskad eller utebliven ersättning.

4. Vid skada

Vid skada skall anmälan göras snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att försäkringstagaren fått kännedom om skadan. Anmälan görs till SOLID. Vid skada skall försäkringstagaren fotografera det försäkrade objektet i det skick försäkringstagaren fann växthuset direkt efter skada och därefter skicka bilder tillsammans med skadeanmälan till SOLID.

5. Ersättning

Vid ersättningsbar skada ersätter SOLID upp till växthusets återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt ursprungligt inköpspris.

SOLID har rätt att avgöra om skadat objekt skall åtgärdas med hjälp av reservdelar eller ersättas med motsvarande objekt samt att utse motsvarande objekt. Kontantersättning utgår ej.

Utförs reparation på skadat växthus utan att skadan anmälts enligt ovan, kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök eller monteringskostnad.

6. Självrisker m.m.

Vid skada utgår ingen självrisk.

Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej, d.v.s. vid totalskada utgår ersättning med ett växthus likvärdigt det försäkrade objektets.

7. Allmänna bestämmelser

Rätten enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen om försäkringstagaren;

 • - i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning,
 • - åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan.

Försäkringen gäller inte vid förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada eller förlust till följd av myndighets agerande.

8. Vid dubbelförsäkring

Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Kostnad för reglerad skada skall i sådant fall regleras mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen. Notera att detta inte har någon praktisk betydelse för försäkringstagaren, utan avser reglering försäkringsbolag emellan.

9. FAL

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104).

10. Personuppgiftslagen (PUL)

De personuppgifter om den försäkrade som behandlas är nödvändiga för att försäkringen skall kunna administreras och för att avtalsförpliktelser skall kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndigheter som begärt uppgift. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till personuppgiftsansvarig på försäkringsbolagets adress.

11. Överklagan

Om missnöje finns avseende hantering av försäkringsärende skall detta i första hand skriftligen påtalas till försäkringsbolagets huvudkontor, adress enligt nedan. Om missnöje fortfarande finns, finns möjligheten att få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Försäkringsgivare är SOLID Försäkrings AB, Box 22209, 250 24 HELSINGBORG
Tel kundtjänst 013 – 13 13 13, kunder@solidab.sewww.solidab.se.

Planeringsverktyg

Nu lanserar Willab Garden en ny uterumsguide som ger dig möjlighet att hemma, i lugn och ro bygga ditt uterum på nätet. Tre enkla steg till ett färdigt uterum!

Till uterumsguiden

Se olika växthus eller uterum i din egen trädgård - innan du köper! Willab Gardens app gör det möjligt att få en bild hur de olika modellerna kan gestaltas i din egen trädgård.

App Store     Google Play

Vi gör det enklare och roligare att handla växthus på nätet! I vår guide väljer du själv modell, färg, placering av dörrar och vilka tillval du vill ha på ditt växthus.

Till växthusguiden

Ett fantastiskt hjälpmedel för dig som ska köpa glasräcke. Ange dina mått och guiden räknar direkt ut delningar och materialåtgång. Du får snabbt en bild av hur ditt glasräcke kommer se ut och vad det kostar.

Till glasräckesguiden

WPC-guiden gör det enkelt att handla WPC-golv. Ange dina mått och få förslag på hur du kan lägga ditt golv och läggningsmönster. Guiden beräknar antalet clips och ändlock som går åt och du får ett totalpris.

Till WPC-guiden

Om Willab Garden

Willab Garden är Nordens största leverantör av uterum och växthus sedan 1986.

Våra planeringsverktyg, inspirationsbildbank och våra sociala medier hjälper dig som kund att hitta rätt växthus eller uterum. Vårt mål är att erbjuda dig ett brett och prisvärt sortiment av kvalitetsprodukter inom växthus, uterum och hemmiljö.

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa våra säljare eller besöka någon av våra butiker/showrooms. Här kan du se en stor del av våra produkter uppbyggda i inspirerande miljöer. Du hittar dessutom ett stort utbud av inredningsdetaljer till uterummet, växthuset eller hemmet.

Välkommen!

Läs mer om Willab Garden »

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. trygg e-handel

Gratis katalog hem i brevlådan!

Inspiration, tips, kunskap och idéer om hur du skapar rum i trädgården.

Beställ katalog

Ange en e-postadress som din varukorg ska skickas till.

Skicka