Expeditionsavgift tillkommer

trygg e-handel
Produkter i din varukorg
Produkter
Antal
Ändra antal
à-pris
Total kostnad
Summa 0 SEK

Sedan 2014 gäller nya regler för vad du får bygga utan bygglov. Friggebodsreglerna ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader med totalyta på upp till 15 kvm på din tomt. De nya Attefallsreglerna som nu tillkommit ger dig rätt att utan bygglov* bygga ett väggmonterat växthus på upp till 15 kvm och ett växthus på upp till 25 kvm. Och det fina är, att du både kan utnyttja Friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet! Större byggnader än vad som anges kräver alltid bygglov.

Vi ger här en allmän beskrivning av bygglovsreglerna. Varje kommun får göra undantag från generella bygglovsregler, inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö. Kolla därför alltid med din kommun, om vad som gäller just i ditt område.

*) Bygget måste anmälas till kommunen även om det inte krävs något bygglov. Ett krav är att det finns en huvudbyggnad på tomten som har byggts med bygglov. Observera att det kan finnas lokala villkor som måste uppfyllas – kolla för säkerhets skull med kommunen där du ska bygga.

vaxthus_bygglov-nyFriggebodsreglerna

  • Fristående växthus, uterum eller förråd får uppföras med en total byggnadsyta på maximalt 15 m² och nockhöjd på högst 3 meter
  • Byggnaden får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns eller väg, än 4,5 meter
  • Om avståndet är mindre än 4,5 meter ska du ha grannen eller väghållarens godkännande

Mer information om bygglov

På Boverkets hemsida hittar du information om vilka generella regler som gäller. Sök på ”friggebod”, ”attefall” eller ”tillbyggnad max 15 m² Här hittar du även länkar till kommunernas byggnadskontor där du bor eller ska bygga.

Mer information om regler för Attefallshus och Friggebod